مجازی سازی سرور دارای مزایای زیاد و منحصر به فردی می باشد و استفاده از آن جهت هر سازمان بزرگی امری ضروری است. مجازی سازی سرور مقدار مصرف انرژی بخش رایانه ها را بیش از ۹۰ % کاهش داده و مقدار هزینه های بخش IT را به میزان زیادی کم می کند. جهت بهره برداری مناسب از مجازی سازی سرور باید نقشه ای منسجم، دقیق و هدفمند برای آن طراحی نمود.

مهم ترین علت تهیه این نقشه پایش عملکرد مجازی سازی سرور و وضعیت سرورها می باشد. انتخاب سرور های مناسب به منظور استفاده از آن ها در سیستم های مجازی با توجه به نیاز مخاطب و انتخاب زیر ساخت مناسب او صورت میگیرد. جهت پایش عملکرد مجازی سازی سرور و وضعیت سرورها نرم افزارهایی رایگان در اختیار مدیران شبکه و بخش IT قرار داده می شود. این نرم افزارها به شکل لحظه به لحظه و به صورت گرافیکی وضعیت و اطلاعات مربوط را به شکل اتوماتیک و در فاصله های زمانی مشخص ارائه میدهد و اطلاعات را ذخیره و در زمان های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل میکند. یکی از نمونه های آن نرم افزار Zabbix میباشد.

با استفاده از پایش سرور ها می توان ساعت اوج کاری سرور ها را دانست و  با دانستن این موضوع می توان از قرار دادن چند سرور مجازی با مقدار ساعت کاری یکسان روی سرور فیزیکی خودداری کرد و برای کمک سرور های مجازی شده را روی یک سرور فیزیکی قرار داد که دارای ساعت اوج کاری متفاوتی می باشند. برای بدست آوردن پایش عملکرد مجازی سازی سرور و وضعیت سرور ها باید آن ها را در ساعت های متفاوتی بررسی کرده و نتیجه های بدست آمده را با یکدیگر مقایسه کرد. با این روش می توان اطلاعات زیادی بدست آورد از جمله این که بار ترافیکی در چه بازه هایی بالاتر است و با این وسیله از سرور های کمکی بهره برد.

باید دانست هر چه میزان اطلاعات بدست آمده از نحوه کارکرد سرور ها دقیق تر باشد می توان نقشه بهتری از کار شبکه بدست آورده و در نتیجه پروسه مجازی سازی سرور را به طور صحیح تری می توان صورت داد.

پارامترهای اصلی در پایش مجازی سازی سرور

اما چه پارامترهایی برای سنجش میزان عملکرد مجازی سازی سرور و انتخاب سرور مناسب باید رعایت شود. داشتن اطلاعات دقیق درباره وضعیت کاری هریک از سرورها جهت انتخاب کاندیدهای مناسب جهت مجازی سازی را می توان به ۴ قسمت تقسیم نمود. این چهار قسمت شامل ۱- cpu پردازنده ها ۲-  memory حافظه ۳-disk accessدسترسی به دیسک ۴- دسترسی به شبکه  netwok access جز مواردی است که در زمان مجازی سازی سرور و پس از آن جهت پایش باید اطلاعات دقیقی از آن داشته و مورد بررسی قرار گیرد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید:

https://rahaco.net/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1/