مجازی سازی توابع شبکه NFV

۱۳۹۸-۵-۹ ۱۱:۰۸:۰۹ +۰۴:۳۰بدون ديدگاه

مجازی سازی توابع شبکه NFV NFV ) Network Function Virtualization ) مجازی سازی توابع شبکه است یعنی ارائه سرویس های مختلف شبکه بدون نیاز به سخت افزار، و عدم وابستگی به آن است. NFV حوزه ی جدیدی در شبکه است که با کمک آن می توان دستگاه های سخت افزاری را به [...]