vcenter

/برچسب:vcenter

کلاسترینگ در VSphere

۱۳۹۶-۱۰-۲ ۰۶:۳۹:۵۶ +۰۳:۳۰

در مجموعه VSphere  کلاستر مجموعه ای از میزبان ها هستند که منابع خود را در یک استخر منابع به اشتراک می گذارند به عبارتی دیگر کلاستر یک تجمع توان پردازشی و حجم حافظه تمام میزبان های عضو کلاستر هستند مجموعه ای از چندین ماشین میزبان که تشکیل گروه کلاستر را می دهند.

کلاسترینگ در VSphere  به […]

دیدگاه‌ها برای کلاسترینگ در VSphere بسته هستند
X